Motto

Uživatel, který má ze správy počítače strach, je lepší než uživatel, který jej nemá.

Navigace:   Úvod Rady - tipy - triky Multiplatformní informace Zprovoznění IPv6
Zprovoznění IPv6 PDF Tisk Email
Napsal uživatel Marek Kočvara   
Středa, 27 Únor 2019 14:05

Rozchodit síť na IPv6 není dnes vůbec žádný problém, v podstatě už svým návrhem IPv6 vše značně zjednodušuje. Předně potřebujete zprovoznit IPv6 adresu na routeru, který slouží jako Gateway pro vnitřní síťový segment. To jde udělat dvěma způsoby, buď dostanete od vašeho ISP konkrétní prefix, tj. konkrétní adresu a délku prefixu, nebo se bude provoz tunelovat pomocí mechanismu 6to4. První způsob je efektivnější, druhý bude fungovat v případě, že máte přidělenou veřejnou IPv4 adresu a celý IPv6 provoz chcete nebo musíte přes ni tunelovat (návod na zprovoznění tunelování 6to4 je na webu nic.cz). Podle svých podmínek si tedy nastavíte svou Gateway.

Tunelování 6to4

Tunelování se dělá přímo na routeru, který slouží jako lokální Gateway a je v něm nastavena veřejná IPv4 adresa. V tomto routeru musíte vytvořit síťové tunelovací zařízení, tomu přidělíte vaši jedinečnou IPv6 adresu a v routovací tabulce nastavíte jako výchozí bránu adresu ::192.88.99.1 s komunikací přes zmíněné tunelovací zařízení. Svou IPv6 adresu si vypočítáte z veřejné IPv4 adresy, na Internetu je mnoho kalkulaček pro tento účel.

Lokální síť

V lokální síti na novějších operačních systémech IPv6 funguje takřka bezobslužně. Když zapnete systém a UTP kabel zastrčíte do síťovky, okamžitě se vám vygeneruje link-local adresa, která v daném síťovém segmentu bude normálně fungovat. Z jednoho počítače tak můžete pingnout na druhý zcela bez problému. Link-local adresa má tvar fe80::1234:1234:1234:1234/64. Začátek adresy "fe80::" je zkrácený zápis pro "fe80:0000:0000:0000:", nuly se vynechávají, pokud jsou v řadě za sebou. Délka prefixu je 64 bitů, to znamená že ze 128 bitové adresy prvních 64 bitů definuje vaší síť (to je již zmíněný prefix), což zahrnuje v tomto případě první čtyři hexadecimální čísla. Délka prefixu 64 se používá standardně v lokální síti a pro funkci dalších mechanismů je defacto nezbytná, pokud ji měnit nemusíte, tak ji neměňte.

Routování a RA

Abyste mohli fungovat plně na IPv6 a komunikovat se světem, musíte mít svůj jedinečný prefix a správně nastavené routování celého provozu. Router v roli Gateway už máte nastavený, z něj ven komunikovat už můžete, ale v lokální síti to musíte nastavit. Každá síťovka v počítačích musí mít svou vlastní IPv6 adresu a nastavené routování. U IPv6 totiž síťovky mají běžně více adres, na jedinou ručně nastavenou ip adresu jako v případě IPv4  se tady nehraje. Routovací tabulka se rovněž u klientských počítačů ručně nenastavuje. Aby vše fungovalo plně automatizovaně, musíte na Gatewayi spustit mechanismus Router Advertisement. V něm nastavíte váš prefix, autonomní chování klientů, můžete zapnout i přidělování adres pomocí DHCP serveru a určíte, přes kterou síťovku bude váš lokální RA packet vysílat. Na ten pak budou reagovat síťoví klienti a podle jeho obsahu si nastaví svá síťová rozhraní, tj. svou IPv6 adresu s dékou prefixu 64 a výchozí bránu. Adresa klienta pak může vypadat takto: "2002:d59b:e1b3:5:545e:6449:6d63:197e/64" a výchozí brána takto: "fe80::202:a5ff:fe93:44bf". U výchozí brány se používá link-local adresa, proto by měl Router Advertisement běžet přímo na Gatewayi, jiná varianta přináší další obtíže a další nastavování.

DNS a DHCP

Zatím veškerá komunikace funguje na bázi IPv6 adres, pro komunikaci se světem přes browser ale potřebujete řešit překlad domén. Mechanismus DNS jako takový Router Advertisement neřeší, takže DNS servery si u síťovek buď nastavíte ručně nebo pomocí DHCP serveru. DHCP server může běžet na jakékoliv mašině ve vašem síťovém segmentu, nastavíte v něm váš prefix, potřebné nameservery a dobu propůjčení údajů. Lze nastavit i propůjčení IPv6 adresy, ale to už je víceméně zbytečné, funguje přece autonomní mechanismus.

A to je v kostce vše, veškerá problematika je řešena pomocí tří nastavených mechanismů: Gateway, RA a DHCP. Pokud je správně nastavíte, bude vám to jistojistě fungovat.

 
Mendelovo gymnázium | Designed by webmaster | Powered by Joomla | Creative Commons Attribution